Palvelumme


Huolehdimme toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen, hotellien ja matkustajalaivojen sekä sairaaloiden, oppilaitosten ja muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhtaudesta ja energiatehokkuudesta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. IV-järjestelmän huolellinen puhdistus on myös kuntokartoitus, jonka yhteydessä havaitaan vuodot ja tukokset sekä viat ja puutteet. Korjaamalla nämä on ilmanvaihto mahdollista tasapainottaa oikein, saada toimimaan suunnitellusti ja tuottamaan puhdasta sisäilmaa.

Suomalainen innovaatio

Il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mien puh­dis­tuk­set suo­ri­tam­me uudella innovatiivisella laitteistolla ja ai­nut­laa­tui­sel­la me­ne­tel­mäl­lä, jot­ka mah­dol­lis­tavat il­man­vaih­don pi­tä­mi­sen kiin­teis­tös­sä ko­ko ajan käynnissä, sekä aiheuttaen vain hyvin vähän häiriötä tilojen käyttäjille puhdistustyön aikana. Menetelmän an­sios­ta koko järjestelmä on mahdollista puhdistaa huolellisesti kaikkialta ja epäpuhtaudet kerätään laitteistolla tal­teen tehokkaasti, turvallisesti ja varmasti.

Lue lisää

Puhdas sisäilma

Ilmanvaihtojärjestelmien toimivuus on edellytys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sillä ihmiset viettävät jopa 90% ajastaan sisätiloissa. Puhtaat ja oikein toimivat ilmanvaihtojärjestelmät takaavat osaltaan myös terveellisen sisäilman sekä pitävät myös kiinteistöjen rakenteet terveinä.

Lue lisää

Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi suurimmista energiansäästömahdollisuuksista. Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmät kuluttavat niiden sähköenergiasta jopa 40%. Huolehtimalla järjestelmien puhtaudesta sekä ilmansuodatuksen tehokkuudesta on tästä mahdollista säästää yli puolet.

Lue lisää

Paloturvallisuus

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus parantaa merkittävästi myös paloturvallisuutta sillä kanavistoon kertyvä kuiva lika ja pöly syttyvät herkästi. Ammattikeittiöissä ilmanvaihtokanavien ja rasvakanavien puhdistuksesta tulisi huolehtia vuosittain.

Lue lisää