Paloturvallisuus


Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus parantaa merkittävästi myös paloturvallisuutta, sillä kanavistoon kertyvä kuiva lika ja pöly syttyvät herkästi. Ammattikeittiöissä ilmanvaihtokanaviin kertyy myös rasvaa joka voi syttyä herkästi, joten näiden puhdistuksesta tulisi huolehtia säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

Ilmanvaihtokanavat

Kanavistossa pölyn ja lian muodossa oleva ylimääräinen palokuorma voi tulipalon sattuessa nopeuttaa palon etenemistä huomattavasti. Puhtaat kanavat ja oikeisiin paikkoihin asennetut palopellit taas toimivat palorajoittimina, hidastaen osaltaan mahdollisen palon etenemistä. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen yhteydessä myös tarkistetaan aina että palopellit toimivat oikein.

Rasvakanavat

Ammattimaisten keittiöiden erillinen poistoilmanvaihto, rasvahuuvat ja -kanavat sekä huippuimurit, tulee syttymisherkän rasvakertymän vuoksi pitää puhtaana erityisen huolellisesti. Säännöllinen puhdistus parantaa myös hygieniaa ja keittiöiden sisäilmaolosuhteita, sekä varmistaa että rasvanpoistoon tarkoitettu ilmanvaihto toimii suunnitellusti.