Energiatehokkuus


Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi suurimmista energiansäästömahdollisuuksista. Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmät kuluttavat niiden sähköenergiasta jopa 40%. Huolehtimalla järjestelmien puhtaudesta, toimivuudesta ja ilmansuodatuksen tehokkuudesta on tästä mahdollista säästää yli puolet.

Puhtaus parantaa ilmavirran kulkua ja säästää suodattimia

Pöly ja lika ilmanvaihtokanavissa hidastavat ilmavirran kulkua, jolloin ilmanvaihtokoneet kuluttavat enemmän energiaa saadakseen säädetyn ilmamäärän vaihtuvuuden ja ilmanvaihdon tasapainon aikaiseksi. Tällöin myös suodattimet likaantuvat nopeammin ja niiden vaihtoväli lyhenee, mikä osaltaan lisää kustannuksia. Ilmanvaihtokanavien puhtaana pito säilyttää ilmanvaihtokoneiden tehontarpeen säädetyissä arvoissa ja lisää ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuutta merkittävästi.

Laajapintasuodattimet vähentävät energian tarvetta

Laajapintasuodattimissa on nimensä mukaisesti moninkertainen määrä suodatinpinta-alaa verrattuna perinteisiin suodattimiin. Tämä mahdollistaa sen, että saman ilmamäärän suodatukseen tarvitaan vähemmän energiaa. Laajapintasuodattimilla on saavutettavissa jopa 30% vuotuiset säästöt energiankulutuksessa.

Automatiikkaa tuo energiansäästöä ja mukavuutta

Tarpeenmukainen ilmanvaihto lisää viihtyisyyttä, suojelee rakenteita ja ilmanvaihtokonetta sekä säästää energiaa. Ilmanvaihdon säätimillä on mahdollista automaattisesti mitata ja tunnistaa todellisen ilmanvaihdon tarve ja ohjata ilmanvaihtokoneita sen mukaan. Esimerkiksi auditorioon tai juhlasaliin saadaan ohjattua aina riittävä ilmamäärä, vaikka siellä olisi tilapäisesti poikkeuksellisen paljon ihmisiä. Taas kun tilassa on vähemmän ihmisiä vähentää säädin ilmanvaihdon tehoa säästäen näin energiaa. Monet kiinteistöt ovat usein viikonloppuisin tyhjillään jolloin tarve ilmanvaihdolle on edelleen tärkeää rakenteiden kannalta, mutta tarvittava ilmamäärä on huomattavasti pienempi.

Etäseuranta tulevaisuuden mahdollisuus

NaavaTec on edelläkävijänä mukana kehitystyössä tavoitteena hyödyntää esineiden internetiä (IoT, Internet of Things) ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden maksimoinnissa. Päämääränä on mahdollistaa kustannustehokas etäseuranta, jolla optimoidaan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustarpeet sekä suodatinten vaihtovälit.