Paloturvallisuus


Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus parantaa merkittävästi myös paloturvallisuutta, sillä kanavistoon kertyvä kuiva lika ja pöly syttyvät herkästi. Ammattikeittiöissä ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta on lakisääteisesti huolehdittava vuosittain.

Ilmanvaihtokanavat

Kanavistossa mahdollisesti pölyn ja lian muodossa oleva ylimääräinen palokuorma voi tulipalon sattuessa nopeuttaa palon etenemistä huomattavasti. Puhtaat kanavat ja oikeisiin paikkoihin asennetut palopellit taas toimivat palorajoittimina, hidastaen osaltaan mahdollisen palon etenemistä.

Rasvakanavat

Ammattimaisten keittiöiden ilmanvaihtokanavat, niin sanotut rasvakanavat, tulee syttymisherkän rasvakertymän vuoksi pitää puhtaana erityisen huolellisesti. NaavaTecin höyrypuhdistusmenetelmällä myös rasvakanavien puhdistaminen suoritetaan tehokkaasti ja erittäin laadukkaasti.