Palvelumme


Huolehdimme toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen, hotellien ja matkustajalaivojen sekä sairaaloiden, oppilaitosten ja muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhtaudesta, toimivuudesta ja energiatehokkuudesta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Suomalainen innovaatio

Il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mien puh­dis­tuk­set suo­ri­tam­me ai­nut­laa­tui­sel­la me­ne­tel­mäl­lä ja laitteistolla, jot­ka mah­dol­lis­tavat il­man­vaih­don pi­tä­mi­sen kiin­teis­tös­sä ko­ko ajan käynnissä, sekä aiheuttaen vain hyvin vähän häiriötä tilojen käyttäjille puhdistustyön aikana. Laitteiston an­sios­ta kaikki ker­ty­vä pö­ly ja li­ka kerätään tal­teen tehokkaasti, turvallisesti ja varmasti.

Lue lisää

Puhdas sisäilma

Ilmanvaihtojärjestelmien toimivuus on edellytys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sillä ihmiset viettävät jopa 90% ajastaan sisätiloissa. Puhtaat ja oikein toimivat ilmanvaihtojärjestelmät takaavat myös puhtaan sisäilman sekä pitävät kiinteistöjen rakenteet terveinä.

Lue lisää

Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi suurimmista energiansäästömahdollisuuksista. Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmät kuluttavat niiden sähköenergiasta jopa 40%. Huolehtimalla järjestelmien puhtaudesta sekä ilmansuodatuksen tehokkuudesta on tästä mahdollista säästää yli puolet.

Lue lisää

Paloturvallisuus

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus parantaa merkittävästi myös paloturvallisuutta sillä kanavistoon kertyvä kuiva lika ja pöly syttyvät herkästi. Ammattikeittiöissä ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta on lakisääteisesti huolehdittava vuosittain.

Lue lisää